Türkiye yeniden UNCITRAL üyesi seçildi

Türkiye yeniden UNCITRAL üyesi seçildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliği seçimlerinin, 15 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirildiği duyuruldu. Bu bağlamda ise Türkiye’nin, UNCITRAL 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini ifade edildi. Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye’nin anılan dönem için yeniden seçildiği kaydedilerek, “Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır. Türkiye, uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.